Verkiezingen 2012

Via deze weg willen wij al onze kiezers en VLOTT-kandidaten bedanken voor hun inzet en hun steun.

Advertenties

Hugo Coveliers spreekt steun uit voor alle VLOTT-kandidaten

Verkiezingsnieuws

Beste

Eind 2005 heb ik samen met andere rechts-liberale krachten in Vlaanderen de politieke partij VLOTT opgericht. Omdat een beginnende politieke partij niet aan bod komt in de media, zeker niet wanneer die tegen de schenen schopt van de gevestigde politieke families, ben ik op zoek gegaan naar bondgenoten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 hebben wij dan ook op vele plaatsen in Vlaanderen een kartel gevormd met het Vlaams Belang.

Zelf heb ik vorig jaar beslist om uit de actieve politiek te stappen. Maar dat wil niet zeggen dat ik VLOTT niet blijf steunen. Ik roep de kiezers die ooit in mij vertrouwen hadden op, om dit vertrouwen nu ook aan de kandidaten van VLOTT te geven, die in verschillende steden en gemeenten opkomen op VLOTT-lijsten, al dan niet in kartel of als onafhankelijke op de Vlaams Belanglijsten.

14 oktober 2012 moet voor elke stad of gemeente meer zijn dan een strijd voor de burgemeestersscherp en de postjes. De Vlamingen hebben immers recht op een veilige en leefbare stad of gemeente. De uittredende meerderheden hebben zich te vaak beziggehouden met prestigeprojecten. De noden van de burger werden uit het oog verloren. En er was ook te weinig inspraak van de bevolking.

Ikzelf zal niet op een lijst staan, maar andere leden van VLOTT wel, in diverse steden en gemeenten.Ik vraag u om deze mensen te steunen.

In Antwerpen, Deurne, Geraardsbergen, Laakdal, Schoten, Tienen, Turnhout en Zottegem staan zeer waardevolle VLOTT-kandidaten die uw stem meer dan waard zijn.

Hugo Coveliers

Eresenator & erevoozitter VLOTT

Brief Hendrik Boonen aan Antwerpse kiezers

Verkiezingsnieuws

Beste kiezer,

Nu zondag 14 oktober zal U een belangrijke beslissing moeten nemen wie U de volgende zes jaar mag vertegenwoordigen in de district- gemeente en provincieraad.

In de voorbije zes heb ik mij als OCMW raadslid ingezet om op alle vragen een antwoord te geven. Honderden inwoners hebben dankzij mijn inzet gekregen waar ze recht op hadden.

Maar het werk is verre van af. Tijdens de volgende zes jaar wil ik mij engageren om te werken rond veiligheid en ervoor te zorgen dat de iets ouderen onder ons over een betaalbare serviceflat kunnen beschikken en dat het voor jonge gezinnen goed wonen is in Antwerpen.

Het zal U ook niet raar klinken dat ik een absolute immigratiestop wil voor Antwerpen gedurende minstens 6 jaar en dat ik alle vormen van criminaliteit veel sterker wil aangepakt zien. Het duo Janssens-Dewever zijn veel te druk bezig om postjes te verdelen en liggen niet wakker van een stad die gedomineerd wordt door allochtoon krapuul.

Uiteraard moeten er dan ook keuzes gemaakt worden. Voor mij is het duidelijk: mensen die bijgedragen hebben aan ons sociaal systeem hebben absolute voorrang wanneer er sociale hulp nodig is (sociale woningen, serviceflats, leefloon enz….)

Als voorzitter van VLOTT sta ik in Deurne op de 28ste plaats (mede lijstduwer) en voor de gemeenteraad op de 48ste plaats van de lijst 3 Vlaams Belang.

Ik hoop op U te mogen rekenen. Indien U uw relaties en familieleden ook kunt overtuigen vanuit Uw kennis van mijn inzet om op mij te stemmen, dan zal ik er in slagen om mijn levenswerk af te maken.

Alvast bedankt!

 

Hendrik Boonen

Voorzitter VLOTT

 

OCMW Raadslid Antwerpen

Lid: Raad van Beheer Zorgbedrijf Antwerpen

Stemadvies Hugo Coveliers voor Antwerpen

Verkiezingsnieuws

Beste Antwerpenaar

Eind 2005 heb ik samen met andere rechts-liberale krachten in Vlaanderen de politieke partij VLOTT opgericht. Omdat een beginnende politieke partij niet aan bod komt in de media, zeker niet wanneer die tegen de schenen schopt van de gevestigde politieke families, ben ik op zoek gegaan naar bondgenoten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 hebben wij dan ook op vele plaatsen in Vlaanderen een kartel gevormd met het Vlaams Belang.

Zelf heb ik vorig jaar beslist om uit de actieve politiek te stappen. Maar dat wil niet zeggen dat ik VLOTT niet blijf steunen. Ik roep de kiezers die ooit in mij vertrouwen hadden op, om dit vertrouwen nu ook aan de kandidaten van VLOTT te geven, die nu als onafhankelijke op de Antwerpse Vlaams Belanglijst staan.

14 oktober 2012 moet voor Antwerpen meer zijn dan een strijd tussen Janssens en De Wever. De Antwerpenaren hebben recht op een veilige en leefbare stad. De uittredende meerderheid heeft zich vooral beziggehouden met prestigeprojecten. De noden van de echte Antwerpenaar werden uit het oog verloren. Er was geen sprake van inspraak van de bevolking.

Ikzelf zal niet op de lijst staan, maar zowel op de Vlaams Belang gemeenteraadslijst als op de VB-lijsten voor de districtsraden zullen mensen van VLOTT meedingen naar de stem van de kiezer.

Ik vraag u om deze mensen te steunen. Op de 48ste plaats op de Antwerpse Vlaams Belang gemeenteraadslijst staat de voorzitter van VLOTT: Hendrik Boonen. Hij is uw stem zeker waard!

Hugo Coveliers

Eresenator & erevoozitter VLOTT

VLOTT LANCEERT ACTIE: RUIM “PATRICK” OP

Verkiezingsnieuws

Enkele dagen geleden lanceerde de zittende (sic) burgemeester Patrick Janssens zijn tijdschrift onder de naam “Patrick”. Of hoe men de zonnekoning kan overtreffen wordt er in de volksmond gefluisterd.

Deze manifeste zelfverheerlijking doet heel wat inwoners van Antwerpen op zen minst de wenkbrauwen fronsen.

Vooral omdat de Antwerpenaars gedurende zes jaar vruchteloos op de deur van “Patrick” zijn komen kloppen.  Deze mensen voeren een dagelijkse strijd om te overleven en zitten niet te wachten op een tijdschrift van meer van 60 pagina’s volledig gevuld met een good news show.

Hendrik Boonen, voorzitter VLOTT en uittredend OCMW raadslid, wil deze verspilling nuttig gebruiken.

Elke inwoner die dit tijdschrift in de bus krijgt kan bellen naar het nummer 0475/ 62 69 61. In plaats van het bij het oud papier te gooien, zal Hendrik Boonen  dit persoonlijk komen afhalen.

Alle deze opgehaalde nummers worden dan naar een papier verwerkend bedrijf gebracht. De opbrengst gaat naar een goed doel.  Op die manier doet de burgemeester nog iets goeds voor zijn stad.

Inwoners mogen ook suggesties doen op secretariaat@vlott.be

Men kan ook via mail vragen om dit op te halen. Op dit ogenblik zijn er reeds meer dan 100 inwoners van  Antwerpen die willen meedoen aan deze actie.

Hendrik Boonen is tevens kandidaat gemeenteraadslid voor Antwerpen (48 ste plaats) en kandidaat districtsraadslid voor Deurne (28 plaats)

Lijst VLOTT Tienen ingediend

Verkiezingsnieuws

In Tienen komt onze partij VLOTT op onder haar eigen naam. Eerder werden er al enkele namen vrijgegeven, nu is de lijst klaar.

De lijst in Tienen telt 21 namen. Lijsttrekker is OCMW-Raadslid Mark Moorhem, lijstduwer is vader Felix Maarhem.

“Het is uniek in Vlaanderen dat een zoon de lijst trekt, en dat een vader de lijst duwt. De Tiense burger die eindelijk verandering wil voor zijn stad stemt op 14 oktober op VLOTT! Wij zullen er zijn voor de mensen!” als dus onze lijsttrekker in Tienen.

Voor de volledige lijst kan u terecht op onze verkiezingssite http://vlott2012.org/

VLOTT Schoten komt op onder Belhamel

Verkiezingsnieuws

Onze Schotense afdeling van VLOTT, komt met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 op onder de naam Belhamel.

In 2006 vormde het Vlaams Belang en VLOTT in schoten een kartel met als lijsttrekster Marie Rose Morel. Het kartel behaalde maar liefst 12 zetels en werd de grootste formatie in Schoten.

VLOTT behaalde 3 zetels en kon daardoor een eigen raadslid afvaardigen in de OCMW raad. Met 3 zetels werd Schoten onze meest succesvolle afdeling bij de verkiezingen van 2006.

Nu komt VLOTT Schoten dus alleen op, onder de naam Belhamel. Belhamel is het lokale blaadje van VLOTT schoten, dat enkele malen per jaar wordt verdeeld over heel schoten.

Lijsttrekster is uittredend gemeenteraadslid Ann Boden. De 2de plaats is voor stemmenkanon en voorzitter van VLOTT Schoten Albert Leenaerts. Uittredend OCMW raadslid Herwig Vereyken duwt de lijst.

Wij hopen dat VLOTT Schoten (Belhamel) vlot zal scoren op 14 oktober.

Stem 14 oktober in Schoten op lijst 8: Belhamel (VLOTT Schoten).

Website Belhamel (VLOTT Schoten): http://belhamelschoten.tk/

Laatste editie Belhamel: http://belhamel.artexanis.be/afbeeldingen/BelhamelPAPIER.pdf